Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim
ul. Kazimierzowska 18/3
17-100 Bielsk Podlaski

 NIP: 5431445465      REGON: 050274626

tel. ogólny/ fax 85 7302006

tel. świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze 85 7303230
tel. bezpośredni do Dyrektora MOPS 85 7308990

adresy mailowe: mops_bielsk_podlaski@op.pl oraz mops_bielsk_podlaski@poczta.onet.pl

skrzynka ePUAP: bezpośredni link https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/m36ecrh25u

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELSKU PODLASKIM (/m36ecrh25u/SkrytkaESP);

oraz

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELSKU PODLASKIM (/m36ecrh25u/skrytka);

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od godziny 7:30 do godziny 15:30

Rachunek bieżący MOPS obowiązuje od dnia 01 września 2019 roku:

27 80630001 0070 0706 5716 0008

prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Brańsku

Informacje dla rozliczeń międzynarodowych:

międzynarodowy numer IBAN – numer rachunku z nagłówka wyciągu poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony, w przypadku Polski: PL

kod BIC (SWIFT) - POLUPLPR

Dane do faktur VAT w związku z centralizacją VAT:

Nabywca: Miasto Bielsk Podlaski

17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1

NIP: 5432066155

Odbiorca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim

17-100 Bielsk Podlaski ul. Kazimierzowska 18/3

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim utworzony został na podstawie Zarządzenia Naczelnika Miasta Bielska Podlaskiego z dnia 5 maja 1990 roku. Działalność swoją rozpoczął z dniem 1 czerwca 1990 roku jako gminna jednostka budżetowa.
Ośrodek zasięgiem działania obejmuje miasto Bielsk Podlaski, które na dzień 31.12.2018 roku wg danych GUS liczyło 25.370 mieszkańców. 

Do zadań Ośrodka w szczególności należą:

1) zadania z zakresu pomocy społecznej określone ustawami jako:

  1. zlecone z zakresu administracji rządowej,
  2. własne gminy,

2) zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie z mocy odrębnych ustaw dotyczące:

  1. świadczeń rodzinnych,
  2. przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych;
  3. zasiłku dla opiekuna,
  4. świadczeń wychowawczych
  5. wspierania kobiet w ciąży i rodziny.

3) zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę w zakresie wspierania rodziny.

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator

Data wytworzenia: 2017-02-10

Wprowadzający: Anna Niewińska

Modyfikujący: Anna Niewińska

Data modyfikacji: 2020-11-18

Opublikował: Anna Niewińska

Data publikacji: 2014-09-24